Embed

Salaten tüncina(kurtaran dua)

Alem-i Misal; maddi alemle ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir.

Bu alem hem maddi alemden, hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir. Maddi alemdeki bütün eşyanın misal aleminde bir tezahürü ve yansıması vardır. Burada bir fidan, orada ormanlık gibi; bir taş, dağ gibi tezahür edebilir.

Hayal kuvvetimiz ise; bu aleme açılan bir pencere gibidir. İnsan mahiyetinde bulunan her bir cihaz ve duygu, bir aleme açılan pencere hükmündedir. Ya da her alemi temsil eden bir duygu, insanın mahiyetine kaderin eli ile takılmıştır. Bütün hayallerimiz ve gördüğümüz rüyalar misal alemi ile ilişkilidir, ondan bir iz taşır.

Uyku halinde insanın maddi alemle ilişkisi ve münasebeti kesildiği için, sair latife ve duygular gaybi alemler ile irtibata geçiyor. Ve oralarda geziniyor.
Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre; bazen Levh-i Mahfuz'un cilveleri bazen de kader mektuplarının numuneleri ile karşılaşıyor.
İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir.
Rüyada görülen bu cilveler ve numuneler, misal aleminin abartılı şekil ve şemallerine bürünüyor. İşte bu yüzden görülen rüyalar tabir istiyor. Zira hakikat aleminden basit bir şey, misal aleminde çok büyük ve karmaşık bir hal alabiliyor.
Bu yüzden bu karmaşıklık ve abartılı haller tabir ile hakikate uyarlanması gerekiyor.
Ruh, misal alemini hayalin vasıtası ile geziyor ve mütalaa ediyor. Uyku vasıtası ile maddi aleme kapanan pencereler manevi ve misali alemlere açılıyor. Ruh da bu açılan pencerelerden o alemleri seyir ve mütalaa ediyor
Alem-i misal(Rüyâda görülen âlem);
kâinatta cereyan eden her olayın, her sevap ve günahın
şekil giydiği bir âlemdir ve
bizim kalbimize ve ruhumuza yansıyan alem olarak kabul edebiliriz.
Salaten tüncina duası:(kurtaran dua)

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn

"ALLAHım! Efendimiz MUHAMMED'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et.

temmuz ayının sonuna kadar(tüncina duası)cekilecek inşALLAH
hacet namazını kılanlar
nıyeti (katılan enaz 100 tane çekene ve encok çekene
iman, saglık ,sıhhat,afıyet huzur iki cihanda saadet ve selamet, ALLAHIN rızası ,firdevs cenneti ve katılanların muradlarının olması ) olacak inşALLAH
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !