Embed

korkma kaptan var

Felsefe, herşeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür.
semâvât cihetine felsefe ile bakan bir adam, şu
sonsuz boşlukta, milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askerî bir manevra gibi yaptıkları pek sür'atli ve muhtelif hareketlerinden
büyük bir dehşete, vahşete, korkuya mâruz kalacaktır.

İman ise, herşeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nuranî bir gözlüktür.

İmanlı bir adam baktığı vakit o garip, acip manevranın
bir kumandanın emri ile
nezareti altında yapıldığı gibi, semâvât âlemini tezyin eden ve o yıldızların bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku, dehşet değil,
ünsiyet ve muhabbet edecektir.
Âlem-i semâvâtı şöylece tasvir eden
İmân nimetine elbette binlerce "Elhamdü lillâh" söylemek azdır.

 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !